Projekt IT

Realizujemy projekt informatyczny współfinansowany ze środków UE: „Sprawny obieg dokumentów i informacji pomiędzy Transbud Nowa Huta Spółka Akcyjna a partnerami, dzięki wdrożeniu systemu B2B.”

Wchodzimy w nowe technologie!

Wykorzystaliśmy szansę - dzięki funduszom unijnym przeprowadziliśmy kompleksową informatyzację naszej firmy. Oto opis zrealizowanego właśnie projektu:

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.08.02.00-12-001/13-00
Okres realizacji: 01.11.2013 r. – 30.09.2014 r.
Całkowita wartość projektu: 344 292,00 zł
Wartość dofinansowania: 241 004,40 zł (70 %)

Opis projektu:
Wdrażane rozwiązanie informatyczne polega na uruchomieniu systemu elektronicznej wymiany informacji (B2B), automatyzującej procesy realizowane przez Wnioskodawcę we współpracy z 4 partnerami biznesowymi, z zastosowaniem elektronicznej wymiany danych. Obejmuje on elektroniczną transmisję dokumentów i informacji w uzgodnionym formacie bezpośrednio pomiędzy aplikacjami komputerowymi partnerów. Oprócz technologii niematerialnej w postaci systemu informatycznego i oprogramowania serwerowego do firmy zostały wprowadzone także najnowsze rozwiązania technologiczne.
Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami stanowi innowacyjne rozwiązanie informatyczne. Planowane rozwiązania doprowadzą do zwiększenia efektywności realizowanych procesów biznesowych dzięki zastosowaniu mediów elektronicznych (sprawniejsze zarządzanie, szybki obieg dokumentów, informacji, skrócenie czasu dostaw i realizacji usług, ułatwiony dostęp do informacji archiwalnych, zmniejszenie ilości popełnianych błędów – dokumenty wprowadzane do systemu jeden raz).

Projekt został współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.