Historia firmy

W 2019 roku minęło 70 lat istnienia naszej firmy. Powstaliśmy kilka lat po wojnie w czasie gdy rozpoczęto budowę Nowej Huty - jednej ze sztandarowych inwestycji socjalizmu. Dzielnie przetrwaliśmy wszystkie zakręty historii i w doskonałej formie istniejemy do dnia dzisiejszego.

TRANSBUD NOWA HUTA S.A. - historia firmy

Początki firmy sięgają 1949 roku i dotyczą Bazy Transportowo-Sprzętowej Zarządu Transportu Drogowego PPBHiL w Bieńczycach - Nowej Hucie.

Osobowość prawną przedsiębiorstwo uzyskało 1 grudnia 1954 roku jako Nowohuckie Przedsiębiorstwo Transportowe Budownictwa Przemysłowego. Główne zadanie przedsiębiorstwa w tym okresie to obsługa transportowa budowy huty im. Lenina (później im. T. Sendzimira, obecnie Mittal Steel) wraz z obsługą budowy nowej dzielnicy Krakowa Nowej Huty.

Z dniem 30 czerwca 1973 roku następuje zmiana nazwy przedsiębiorstwa na Przedsiębiorstwo Transportowo - Sprzętowe Budownictwa "TRANSBUD - NOWA HUTA" i podporządkowanie go Zjednoczeniu PTSB "Transbud".

Przedsiębiorstwo rozszerza systematycznie zakres swoich usług między innymi o przeładunki, spedycję i przewozy scentralizowane materiałów budowlanych wychodząc poza obszar ówczesnego województwa krakowskiego. Dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa, jaki nastąpił po 1973 roku, wymusił konieczność przekształcenia jego wewnętrznej struktury organizacyjnej z jednozakładowej na wielozakładową. Powstaje pięć oddziałów transportowo-sprzętowych w kraju: jeden w Krakowie Nowej Hucie oraz cztery oddziały z siedzibą w Dąbrowie Górniczej dla obsługi budowy huty Katowice, a także dwa oddziały eksportowe z siedzibą baz i placówek na terenie byłego ZSRR.

Największymi rejonami pracy w kraju dla przedsiębiorstwa były:

  • Huta im. Lenina (obecnie Mittal Steel)
  • Huta Katowice
  • zbiornik retencyjny w Dobczycach
  • stopień wodny "Kościuszko" w Krakowie
  • "Raba II"

Największe budowy na terenie byłego ZSRR realizowane przy współudziale przedsiębiorstwa to:

  • budowa gazociągu i obiektów przemysłu gazowniczego
  • budowa "Smoleńskiej Elektrowni Atomowej"
  • budowa Walcowni Ciągłej Blach - 2000 w Magnitogorsku

Zakończenie pierwszego etapu budowy huty Katowice, jak i przemiany zachodzące po roku 1989 w gospodarce polskiej, spowodowały znaczne ograniczenie popytu na usługi transportowo-sprzętowe, a tym samym sukcesywną likwidację oddziałów. Począwszy od 1990 roku przedsiębiorstwo powróciło do organizacji jednozakładowej, rozszerzając równocześnie swoje dotychczasowe usługi o działalność serwisową i handlową.

31 grudnia 1994 roku PTSB TRANSBUD NOWA HUTA zostaje przekształcone w spółkę akcyjną, a część akcji zostaje przekazana w zarząd IV NFI PROGRESS w ramach programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych (NFI).

W roku 2004 akcje Spółki od NFI i Skarbu Państwa odkupują dwie prywatne polskie firmy: TMiS TEMPERI z Krakowa i MTDiS OLMA s.j. z Nowego Sącza.

TRANSBUD NOWA HUTA S.A. na archiwalnych zdjęciach

Prezentujemy tutaj zdjęcia najstarsze bo właśnie one pokazują najsilniej te 70 lat naszej historii.

Lata 50-te - samochody STAR na placu parkingowym firmy. Tak wówczas wyglądał nasz tabor.

Lata 50-te - wtedy używaliśmy również takich samochodów... Kto wie jaka to marka?

Lata 50-te - to hala napraw głównych w naszej firmie - STAR rządzi!

Lata 60-te - TNH uczestniczy w II etapie budowy Nowej Huty

Lata 70-te - TNH uczestniczy w budowie Huty Katowice

Lata 70-te - TNH uczestniczy w budowie Huty Katowice. Tutaj na pochodzie pierwszomajowym.

Lata 70-te - TNH na budowie gazociągu w byłym ZSRR

Nowa Huta - początek lat 50-tych

Nowa Huta obecnie

W 2019 roku minęło 70 lat istnienia naszej firmy. Powstaliśmy kilka lat po wojnie w czasie gdy rozpoczęto budowę Nowej Huty - jednej ze sztandarowych inwestycji socjalizmu. Dzielnie przetrwaliśmy wszystkie zakręty historii i w doskonałej formie istniejemy do dnia dzisiejszego.

Autor zdjęcia: Zygmunt Put Zetpe0202 - Praca własna, CC BY-SA 4.0, Link